Garaż bez pozwolenia - jak zbudować?

Garaż bez pozwolenia. Kiedy wystarczy samo zgłoszenie budowy?

Polskie prawo budowlane określa, kiedy można zbudować garaż bez pozwolenia – tylko na zgłoszenie do określonego urzędu. Znaczenie ma tutaj metraż takiego obiektu. Po przekroczeniu go niezbędne będzie złożenie pozwolenia na budowę. Czym jest garaż na zgłoszenie i jakie parametry musi spełniać? 

Garaż bez pozwolenia – kiedy wystarczy zgłoszenie?

Garaż jest przydomowym budynkiem, w którym przechowywać można pojazdy mechaniczne, rowery czy inne elementy warsztatowe. Projekt domu nie zawsze jednak uwzględnia garaż, który jest murowany. Przede wszystkim rezygnuje się z niego, aby nie generować dodatkowych kosztów związanych z budową budynku mieszkalnego. 

W takim przypadku (gdy zajdzie taka potrzeba) pozostaje budowa garażu wolnostojącego. Czy możemy zbudować garaż na zgłoszenie? Oczywiście, że tak, ale trzeba się w tym przypadku trzymać pewnych wytycznych, które określa art. 29 Prawa budowlanego. Czytamy w nim, że pozwolenia na budowę nie wymagają garaże oraz wiaty, a także baseny, altany itp. Na zgłoszenie możemy zbudować garaż do 35 m2. To właśnie metraż, który nie przekracza tych parametrów, jest warunkiem umożliwiającym budowę na zgłoszenie. 

Vudowa garażu na zgłoszenie

Ponadto prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę dla:

 • garażu blaszanego i drewnianego postawionego tymczasowo – przez 180 dni może stać bez zezwolenia, po upływie tego czasu garaż, czy wiatę należy zdemontować lub zgłosić czy uzyskać pozwolenie; 
 • garażu na działce, na której budowany jest dom – wtedy też taki garaż niezbędny jest do przechowywania różnego rodzaju elementów budowlanych. Po zakończeniu budowy garaż również należy zgłosić lub zdemontować. 

Wymiary garażu bez pozwolenia

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym znowelizowanym w roku 2015 garaż wolnostojący, który nie wymaga pozwolenia, to taki nieprzekraczający 35 m2.

W takim przypadku wystarczy tylko wysłać odpowiedni wniosek zawiadamiający o planowanej budowie garażu do miejscowego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Co ważne – taki budynek musi być wolnostojący, a więc taki, który w swej konstrukcji stanowi samodzielną całość. 

Garaż będzie wymagał pozwolenia budowlanego, jeśli:

 • jego wielkość przekracza 35 metrów kwadratowych lub zostanie do niego dobudowane piętro; 
 • więcej innych obiektów wolnostojących (wiaty, oranżerie itp.) znajduje się na 500 m2 powierzchni posesji. 

Nie ma znaczenia, czy garaż jest blaszany, drewniany czy murowany – zgłoszenia nie wymaga on wtedy, gdy nie przekracza określonej przez Prawo budowlane wielkości. 

Bez pozwolenia można również budować wiaty garażowe, ale te mogą mieć do 50 metrów kwadratowych. Jest to alternatywa dla garażu – zwłaszcza jeśli chcemy tylko ochronić swój pojazd np. przed warunkami atmosferycznymi czy przechowywać w nim drewno, materiały budowlane czy inne maszyny. 

Garaż na zgłoszenie – warunki techniczne

Czy nieznaczna wielkość garażu oznacza, że możemy go wybudować w dowolnym miejscu? Otóż nie. Przed rozpoczęciem takiej inwestycji budowlanej, należy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Być może nawet garaż bez zezwolenia będzie musiał mieć określony kształt, wysokość czy kąt nachylenia dachu. W niektórych przypadkach taki plan nie zezwala na wzniesienie budynku wolnostojącego. 

Garaż i wiata garażowa bez pozwolenia

Ponadto taki garaż bez pozwolenia budowlanego będzie wymagał spełnienia warunków technicznych. Te zostały określone w rozporządzeniu z roku 2002 przez Ministerstwo budownictwa. Takie warunki techniczne określają, iż garaż powinien:

 • być umiejscowiony 3 metry od granicy działki w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi;
 • zostać zbudowany 4 metry od granicy działki, jeśli od tej strony znajduje się ściana z oknem i drzwiami. 

Zmniejszenie tych odległości jest możliwe tylko wtedy, gdy złoży się pozwolenie na budowę do właściwego urzędu i uzyska się odpowiedź pozytywną. 

Garaż z wiatą bez pozwolenia – jak zgłosić?

Według prawa budowlanego – budynek wolnostojący do 35 metrów kwadratowych wymaga zgłoszenia do starostwa powiatowego. Oznacza to, że musimy złożyć specjalny dokument. Jeśli przez 30 dni z tego urzędu nie zostaną zgłoszone wątpliwości co do planowanej budowy, to możemy rozpocząć wznoszenie garażu. 

We właściwym urzędzie należy złożyć zgłoszenie chęci budowy garażu. Pismo to musi zawierać:

 • miejscowość oraz numer działki, na której planowana jest inwestycja budowlana;
 • opis budynku – jego rodzaj, użyte materiały, wielkość i wysokość, przeznaczenie czy nachylenie dachu;
 • planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych;
 • plan budynku wolnostojącego, na przykład garażu, plan ten musi mniej więcej zaznaczać usytuowanie budynku na działce;
 • oświadczenie, które potwierdza posiadanie praw do dysponowania nieruchomością, na której ma znaleźć się garaż;

Jeśli nie pojawi się sprzeciw ze strony właściwego urzędu, to po 30 dniach od złożenia pisma można rozpocząć budowę garażu. Co ważne – takie ciche pozwolenie jest ważne przez okres dwóch lat od momentu zainicjowania prac budowlanych. 

Przy samej budowie garażu ważne jest prawo budowlane i wznoszenie budynku wolnostojącego do 30 metrów kwadratowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z nimi garaż musi mieć odpowiednią formę, wielkość, zadaszenie itp. Niemniej ważna jest odległość od granic działki. Istotna jest również estetyka takiej budowli wolnostojącej. Garaż bez pozwolenia nie oznacza, że ma być to samowolka budowlana.