Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Skontaktuj się z Łukasz Dębiński:

O mnie

Świadczę usługi objęcia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1) Budownictwo Ogólne
2) Budownictwo Przemysłowe
3) Budownictwo Hydrotechniczne

Świadczę usługi objęcia funkcji kierownika budowy lub kierowników robót.
1) Budownictwo Ogólne
2) Budownictwo Przemysłowe
3) Budownictwo Hydrotechniczne

Przeglądy okresowe:
Świadczymy usługi wykonywania przeglądów
okresowych obiektów budowlanych
1) W zakresie obiektów ogólnobudowlanych

Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych
i rozwiązań inżynieryjno-budowlanych

Odbiór lokali mieszkalnych i usługowych
od wykonawców i deweloperów

Nadzór nad wykonaniem oraz
odbiór konstrukcji stalowych

Inwentaryzacje i pomiary przy wykorzystaniu skaningu laserowego 3D

Łukasz DębińskiWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług