Skontaktuj się z Łukasz Jurkiewicz:

O mnie

Wyburzy.pl zajmuje się wyburzeniami i rozbiórkami budynków: betonowych, betonowo - ceglanych i ceglanych, ceglano - drewnianych oraz drewnianych. Zapewniamy wywóz powstałego gruzu oraz świadczymy usługi zagospodarowania terenu.

Zajmujemy się również realizacją zleceń dotyczących wszelkich prac ziemnych, takich jak:
- wykopy pod fundamenty
- wykopy pod piwnice
- szamba, oczyszczalnie przydomowe
- instalacje wodne i gazowe
- rowy melioracyjne kanalizacyjne
- drenaże i odwodnienia
- linie telefoniczne i światłowody
- plantowanie, niwelacja terenu
- i wiele innych…

Nasza działalność to również nawożenie i wymiana gruntów m.in.:ziemia, czarnoziem, piasek płukany, piasek zasypowy, pospółka, żwir, tłuczeń, kruszywo betonowe, kruszywo ceglane.

Zapraszam do kontaktu!

Łukasz JurkiewiczWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług