Skontaktuj się z Ada Szumczyk:

O mnie

Usługi BHP-Specjalista ds. BHP
-Szkolenia (wstępne i okresowe)
-Doradztwa w zakresie BHP i prawa pracy
-Przeglądzie stanowisk pracy pod względem wymogów BHP
-Przedłożeniu wniosków w celu usunięcia stwierdzonych niepoprawności
-Ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
-Sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz udział w zespołach powypadkowych
-Prowadzeniu niezbędnych dokumentacji wymaganej przepisami BHP
-Dowolnym innym zagadnieniu BHP związanym z bieżącymi potrzebami
-Audyty BHP
-Instrukcje BHP oraz instrukcje stanowiskowe
-Ocenę ryzyka zagrożenia wybuchem dla pomieszczeń pracy
-Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
Dokumentację i wdrożenie dobrej praktyki żywieniowej (HACCP, GHP, GMP)
-Opinie rzeczoznawcze projektów w zakresie BHP, P.POŻ., HIG.-SANIT.
Inne wynikające z bieżących potrzeb zleceniodawców

Ada SzumczykWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług