Skontaktuj się z Marek Choszcz, Agent Ubezpieczeniowy:

O mnie

Agent Ubezpieczeniowy
Marek Choszcz tel. 603-682-377
Zajmuje się ubezpieczeniami na życie i funduszami inwestycyjnymi od wielu lat.
Pracuję w jednej firmie
"Polisa- Życie TU S.A." Vienna Insurance Group
Dyrekcja :Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.
Biuro Regionalne: ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź.

Marek Choszcz, Agent UbezpieczeniowyWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług