Oceń wykonawcę

O mnie

Firma świadczy usługi w zakresie:
- montażu nowych instalacji elektrycznych w budynkach jedno i wielorodzinnych
- montażu instalacji alarmowych, CCTV, antenowych Ethernet
- wykonywanie pomiarów ochrony od porażeń, rezystancji izolacji i uziemień, skuteczności działania wyłączników różnicowoprądowych
- montażu rozdzielni budowlanych
- przyłączy elektrycznych do budynków

Obszar wykonywania usług