Skontaktuj się z Dariusz Pająkiewicz, AMER-GEO:

O mnie

Wykonujemy usługi geodezyjne w zakresie:

• mapy do celów projektowych
• mapy sytuacyjno - wysokościowe
• podziały działek budowlanych i nieruchomości rolnych
• wznawianie znaków granicznych nieruchomości
• ustalenia linii brzegowej
• tyczenia sieci uzbrojenia terenu
• tyczenia obiektów budowlanych
• obsługa budowy
• inwentaryzacja budynków, budowli i elementów zagospodarowania terenu
• pomiary kontrolne powierzchni gruntu, zasiewów i objętości mas ziemnych
• opracowania map numerycznych (format DWG, DXF, DGN)

Dariusz Pająkiewicz, AMER-GEOWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług