Skontaktuj się z Andrzej Grzelak:

O mnie

Tworzenie aplikacji i serwisów internetowych.
Integracja zewnętrznych usług do istniejącego oprogramowania.
Rozbudowa istniejącego oprogramowania.

Doświadczenie w tworzeniu zarówno małych aplikacji/systemów(np. CMS,Web scraping), jak współtworzenie większych systemów klasy ERP (np. CMMS)

PHP/Ruby/JS

Andrzej GrzelakWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług