Skontaktuj się z Andrzej Szablewski, Agent PZU:

O mnie

Ubezpieczenia PZU SA m.in.:
1. Majątkowe
• dla osób indywidualnych : PZU Dom (mieszkania, budynki, domy letniskowe)
• dla FIRM – MSP i klient korporacyjny
• komunikacyjne AC
• dla rolników PZU Bezpieczne Gospodarstwo
2. Odpowiedzialności cywilnej OC
• komunikacyjne
• zawodowe
• dla prowadzących działalność gospodarczą
3. Od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW
• indywidualne, grupowe (np. wycieczki, kolonie, obozy)
• dla sportowców
• dla dzieci i młodzieży szkolnej
4. Dla rolników
• obowiązkowe ubezpieczenie budynków i OC rolników
• dotowane ubezpieczenia upraw
• ubezpieczenie zwierząt gospodarskich
5. Turystyczne
• dla wyjeżdżających za granicę np. w celach turystycznych, do pracy
6. Kompleksowe dla FIRM

Andrzej Szablewski, Agent PZUWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług