Oceń wykonawcę

O mnie

Zakres usług:

Obsługa księgowa :
1. Prowadzenie zapisów KPiR,
2. Prowadzenie ewidencji VAT,
3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
6. Wykonanie zeznania rocznego.

Obsługa kadrowo-płacowa :
1. Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
3. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
4. Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
5. Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
6. Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

Dokumentacja BHP:
1. Ocena ryzyka zawodowego
2. Instrukcje stanowiskowe
3. Regulaminy

Obszar wykonywania usług