Skontaktuj się z Specjalista BHP, BezpieczniePracuj:

O mnie

Ośrodek Edukacji Bezpiecznie Pracuj oferuje usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie prawa pracy,
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Naszym celem jest wszechstronne wspieranie Klientów w wyżej wymienionych dziedzinach oparte
na wieloletnim doświadczeniu i pełnym zaangażowaniu.

W zakresie szkoleń, dla wszystkich typów stanowisk pracy, oferujemy:
- szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie BHP,
- szkolenia stanowiskowe,
- szkolenie BHP do prac na wysokości,
- ochrony przeciwpożarowej,
- pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia realizowane są dla poszczególnych grup zawodowych na wysokim poziomie, z praktycznym i życiowym
podejściem do problemów pracowniczych, w miejsu i terminie dogodnym dla naszych Klientów.

W ramach doradztwa, tworzenia i obsługi pozostałej wymaganej przepisami prawa dokumentacji BHP oferujemy:
- obsługę postępowań powypadkowych,
- sporządzanie, analizowanie i dokumentowanie ryzyka zawodowego,
- okresowe przeglądy i audyty BHP,
- pomoc w doborze odpowiednich ochron osobistych,
- przeglądy środków ochrony w szczególności sprzętu do parc na wysokości,
- opracowanie instrukcji w tym instrukcji stanowiskowych oraz planów ewakuacji,
- reprezentowanie klientów przed Państwową Inspekcją Pracy,
- prowadzenie rejestrów (wypadków, badań lekarskich, czynników szkodliwych).

Realizujac zadania służby BHP oferujemy stałą, kompleksową obsługę firm oraz inwestycji budowlanych w tym
współpracę przy tworzeniu Planu BIOZ, lub tworzenie IBWR (instrukcji bezpiecznego wykonania robót).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty.

Specjalista BHP, BezpieczniePracujWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług