Skontaktuj się z Rafał Zaręba, CEDR:

O mnie

Wykonujemy:

- instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,

- modernizacje i naprawy istniejących instalacji,

- kompleksowe pomiary elektryczne, w tym:
rezystancja izolacji przewodów, kabli i maszyn, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pomiary impedancji pętli zwarciowej, rezystancji przewodów ochronnych i wyrównawczych, badania wyłączników różnicowoprądowych, napięć dotykowych) rezystancja uziemień, pomiar natężenia oświetlenia,

- badania odbiorcze i okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym obiektów mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy itp.)

- przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych,

- rozdzielnice elektryczne,

- podłączenie sprzętu AGD wraz z podpisaniem potrzebnej dokumentacji,

Posiadamy wszystkie wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
Wszystkie nasze prace wykonywane są na najwyższym poziomie. Zawsze dbamy o bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami.

Chętnie podejmiemy długoterminową współpracę na okresowe badania instalacji elektrycznych. Współpracujemy ze szkołami, urzędami i innymi placówkami użyteczności publicznej.
Mamy duże doświadczenie i oferujemy konkurencyjne ceny!

Firma CEDR działa na terenie Wrocławia i okolic.

Wystawiamy faktury VAT

Rafał Zaręba, CEDRWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług