Skontaktuj się z Jarosław Nowosiak, CGS Biuro Projektowe:

O mnie

Wykonujemy projekty w zakresie budownictwa drogowego i swoją ofertę kierujemy do:

1) biur architektonicznych

- projekty zjazdu, projekty parkingów, projekty dróg dojazdowych i wewnętrznych, niezbędne przy budowie budynków
- współpraca przy projektach deweloperskich jak i domów jednorodzinnych
- projekty organizacji ruchu na czas budowy
- projekty dojazdów i zjazdów do działek
- projekt budowlany związany z realizacją prac w pasie drogowym wymaga wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy - zatem oba projekty stanowią komplet, który pozwala sprawnie zrealizować inwestycję

2) klientów indywidualnych

- projekty organizacji ruchu na czas budowy - niezbędne dla wykonania zjazdu z drogi publicznej oraz budowy przyłączy wody, - gazu, energii elektrycznej w pasie drogowym.
- projekty zjazdu indywidualnego i publicznego, projekty parkingów, - projekty dróg dojazdowych i wewnętrznych
- szkolenia obsługi programu AutoCad Civil 3D

3) klientów publicznych

- weryfikacje i sprawdzenia projektów
- kosztorysy inwestorskie i ofertowe
- projekty dróg, ulic, chodników, zjazdów
- projekty organizacji ruchu
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB

4) firm budowlanych (roboty drogowe, brukarskie, roboty w zakresie budowy bądź przebudowy sieci uzbrojenia) realizujących zjazdy, dojazdy, chodniki oraz usługi projektowe dla deweloperów

- projekty organizacji ruchu na czas budowy - niezbędne dla wykonywania prac w pasie drogowym drogi publicznej (m.in. budowa zjazdów z drogi, budowa sieci uzbrojenia)

5) biur i pośredników nieruchomości

- projekty zjazdów z drogi na działkę (nieruchomości zyskują na wartości jeśli posiadają zjazd, a sprzedaż jej wraz z projektem zaoszczędzi przyszłym klientom planującym budowę sporo czasu na załatwianie formalności)

6) Firma zajmuje się przygotowywaniem modeli 3D dla dróg wszelkich klas, od leśnych traktów po autostrady, a w tym:

drogi jedno- i dwujezdniowe
drogi z różnymi niweletami obu jezdni
drogi z różnymi spadkami i załamaniami warstw (korony robót ziemnych vs podbudowy po masę)

z dokumentacji 2D pochodzącej od projektanta.

Modele 3D mogą posłużyć do budowy maszynami z systemami sterowania 3D, wytyczenia geodezyjnego/budowlanego, jak również wszelkich obliczeń budowlanych.


W sprawie wyceny, konsultacji i porad proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Chętnie nawiążę również współpracę z biurami drogowymi, architektonicznymi w zakresie wyżej wymienionych projektów.
Więcej informacji: http://projektydrogowecgs.pl/
tel. 79174349_0
cgs@jaroslawnowosiak,pl


Zapraszam do współpracy
Jarosław Nowosiak


Słowa kluczowe: Projekt zjazdu, Projekty zjazdów, Projekty dróg, projekt organizacji ruchu, kosztorys, korepetycje Civil 3D, Projekty drogowe, obliczanie robót ziemnych, pliki dxf do systemów 2D i 3D GPS

Jarosław Nowosiak, CGS Biuro ProjektoweWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług