Skontaktuj się z Joanna Ślęzak, CHEQUERS:

O mnie

Firma CHEQUERS oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym. Klientom biznesowym pozwala przywrócić płynność finansową swojej firmy.

Obszary działalności firmy CHEQUERS
1. Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności (polubownie, postępowanie sądowe i egzekucyjne)
2. Opiniowanie umow
3. Przygotowywanie projektow umow
4. Odszkodowania
5. Compliance - zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń
6. Pomoc prawna w polubownym rozwiązywaniu sporow
7. Przygotowywanie profesjonalnych dokumentow prawnych w tym m.in.:
wezwana do zapłaty, wezwania do podjęcia lub zaniechania działań, projekty pozwow

Joanna Ślęzak, CHEQUERSWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług