Skontaktuj się z Mariusz Jaśniok:

O mnie

OFERTA
- ekspertyzy budowlane,
- opinie techniczne,
- oceny stanu technicznego budynków,
- projekty wyburzeń ścian, poszerzenia otworów w ścianach,
- ocena możliwości zmiany sposobu użytkowania obiektu,
- przeglądy obiektów budowlanych,
- projekty napraw i wzmocnień konstrukcji,
- badania techniczne konstrukcji,
- diagnostyka korozyjna budowli

UPRAWNIENIA
- rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- wpisany na listę rzeczoznawców budowlanych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
- uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze bez ograniczeń

OSIĄGNIĘCIA
- doktor habilitowany inżynier budownictwa,
- profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej,
- ekspert Politechniki Śląskiej,

DOROBEK
- 170 wykonanych ekspertyz, projektów i badań technicznych,
- 107 publikacji naukowo-technicznych,
- 1 monografia naukowa i 3 podręczniki,
- 1 patent i 4 zgłoszenia patentowe,
- 23 lata doświadczenia zawodowego,
- więcej informacji na stronie corrtest.com.pl

Mariusz JaśniokWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług