Skontaktuj się z DATI SICURA Teresa Jurkiewicz :

O mnie

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w Polsce zakończy się era papierowej księgowości , natomiast od 25 maja 2018 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Jest to największa rewolucja podatkowo-biurokratyczna w Polsce od czasu wprowadzenia w 1994 roku podatku VAT.

Nowe zapisy powinny wzbudzić zainteresowanie nie tylko przedsiębiorców, ale także innych podmiotów w szczególności - stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządów terytorialnych, placówek medycznych , placówek oświatowych itp
Każdy podmiot – osoba fizyczna, spółka cywilna, spółki prawa handlowego i inni – będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowych elektronicznie, oraz obligatoryjnego przesyłania niektórych informacji do Urzędu Skarbowego a pozostałych – na życzenie Urzędu. Forma przesyłania plików to tzw. Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK.

Po 1 stycznia 2018 wszyscy prowadzący ewidencje na papierze będą musieli przenieść swoje ewidencje do komputerów oraz zaopatrzyć się w Podpis Elektroniczny,ponieważ bez niego nie będzie możliwe przesłanie danych do Urzędu Skarbowego., kto jeszcze nie posiada odpowiedniego programu księgowego – będzie musiał się w niego zaopatrzyć lub zlecić usługę do Biura Rachunkowego.
Proces dostosowania do zmian określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych ( RODO) w zależności od wielkości firmy czy instytucji, może zająć nawet kilka miesięcy ponieważ zmiany są duże i należy zacząć się do nich odpowiednio wcześnie przygotować .
Moja firma oferuje :
- Kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrową , sprawozdawczą , ZUS
- Przygotowanie gabinetów lekarskich, stomatologicznych , aptek , fundacji, stowarzyszeń,przedsiębiorstw, organizacji ,firm na rewolucyjne zmiany przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zgodnej z zasadami RODO
- Przeprowadzenie audytu zgodności ochrony danych osobowych , sporządzenie poufnego raportu i wniosków określających uchybienia w systemie ochrony danych osobowych
- Opracowanie i wdrożenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie zgodnej z zasadami RODO
- Szkolenie zamknięte pracowników w zakresie zasad przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych
- Możliwość przejęcia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) -Inspektora Ochrony Danych (IOD).

DATI SICURA Teresa Jurkiewicz Wykonywane usługi

Obszar wykonywania usług