Skontaktuj się z Mariusz Stanny, Doradztwo i Analizy:

O mnie

Jestem osobą z blisko 20-letnim doświadczeniem w branży finansowo-księgowej, zdobytym na różnych stanowiskach w średnich oraz dużych firmach produkcyjno-usługowych oraz firmach doradczych specjalizujących się w doradzaniu małym pomiotom gospodarczym.

Świadczę usługi w zakresie:

1. Tworzenia biznes planu, zawierającego m. in. strategiczny plan rozwoju firmy, analizę strategiczną, możliwe strategie dalszego rozwoju, analizę SWOT itp.,

2. Doradztwa gospodarczego i analiz, obejmujących swym zakresem:
a. ocenę kondycji finansowej firm,
b. optymalizację procesów biznesowych (analizy firmy mające na celu zwiększenie dochodowości i optymalizację kosztów),
c. budżetowanie i analizę kosztów.

3. Opracowywanie oraz pomoc we wdrażaniu analiz controllingowych.

4. Pozyskiwania oraz rozliczania środków w ramach funduszy unijnych, w tym m.in.:
a. doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania,
b. realną ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej,
c. sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
d. sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji,
e. kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji konkursowej,
f. ciągłą opiekę na etapie weryfikacji dokumentów przez Instytucje Pośredniczące (w tym wyjaśnienia i korekty do dokumentacji konkursowej na etapie oceny formalnej, merytorycznej, technicznej),
g. pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym sporządzanie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących/leasingujących),
h. reprezentację klienta przed Instytucjami Pośredniczącymi na etapie sporządzania dokumentacji konkursowej, dokumentów do umowy o dofinansowanie jak i rozliczania projektu,
i. rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami,
j. pomoc w złożeniu wniosków sprawozdawczych,
k. pomoc w przygotowywaniu dokumentów do kontroli projektu.

5. Prowadzenia dokumentacji księgowej: KPiR, ryczałt, VAT

Mariusz Stanny, Doradztwo i AnalizyWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług