Skontaktuj się z Jarosław Jażdżewski:

O mnie

Zapraszam do współpracy w zakresie usług elektroenergetycznych firmy, klientów indywidualnych, wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. 25-letnie doświadczenie w branży elektrycznej zdobyłem w ENERGA SA. Obecnie oferuję kompleksowe usługi w zakresie:
- Pomiary elektryczne
- Wykonawstwo instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
- Przyłącza napowietrzne, kablowe – montaż oraz wymiana
- Wydawanie zaświadczeń o gotowości instalacji zasilającej dla ENERGA
- Wykonywanie i wymiana WLZ
- Układy pomiarowe bezpośrednie i półpośrednie
- Usuwanie kolizji urządzeń elektroenergetycznych
- Okresowe przeglądy i konserwacje stacji transformatorowych – abonenckich
- Usuwanie awarii

Jarosław JażdżewskiWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług