Skontaktuj się z Biooperat Ewa Juchnowska:

O mnie

Wykonujemy:
- Operaty wodnoprawne
- Raporty o oddziaływaniu na środowisko
- Karty informacyjne przedsięwzięcia
- Oceny ryzyka zanieczyszczenia gleb, ziemi i wód
- Raporty początkowe
- Inwentaryzacje przyrodnicze
- Dokumenty do wniosków o wydanie pozwoleń i zezwoleń umożliwiających prowadzenie gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującym prawem.
- Inne dokumenty i ekspertyzy
Pełna oferta firmy na: www.biooperat.pl

Biooperat Ewa JuchnowskaWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług