Skontaktuj się z Edyta Tyszkiewicz:

O mnie

C-Eye- system opracowany na podstawie metody CyberOka
opracowanej w Politechnice Gdańskiej. Wykorzystuje technologię śledzenia wzroku (eye-tracking), dzięki której możliwa jest ocena tego, czy pacjent skupia wzrok na poszczególnych elementach ekranu świadomie, czy też nie. Urządzenie służy do neurorehabilitacji, terapii rozwojowej, komunikowania się, ćwiczeń mięśnia gałki ocznej itp.
Wskazania:
• dysfunkcje neurologiczne,
• porażenie mózgowe,
• zaburzenia rozwoju z niepełnosprawnością,
• rehabilitacja neuropsychologiczna i neurorehabilitacja.
• autyzm, ADHD,
• stany po urazach mózgu,
• zaburzenia komunikacji, szczególnie w zaburzeniach świadomości,
• śpiączka,
• choroby neurodegeneracyjne, m.in Alzheimer, demencja, Zespół Tourette'a, padaczka, stwardnienie zanikowe boczne, choroba i zespół Parkinsona (zespół parkinsonowski), choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zespół Guillaina-Barrégo, stwardnienie rozsiane, migrena itp.
• zaburzenia psychiczne,
• wskazania okulistyczne do ćwiczeń mięśni gałki ocznej (mam też doświadczenie w pracy z dziećmi niewidomymi)
• specyficzne i niespecyficzne zaburzenia rozwoju mowy;
• specyficzne trudności w uczeniu się, tj. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i. in.

Korzyści związane ze stosowaniem terapii z użyciem C- eye:
• zapobieganie rozpadowi rzadko używanych szlaków neuronalnych,
• powstawanie nowych połączeń synaptycznych, przyjmując zasadę neuroplastyczności mózgu,
• nawiązanie kontaktu z osobami w stanie minimalnej świadomości lub w zespole zamknięcia,
• diagnostyka pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami świadomości,
• zwiększanie świadomości i poprawa koncentracji uwagi,
• przywoływanie wspomnień,
• stymulowanie funkcji poznawczych,
• poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• stymulowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• poprawa kreatywności,
• rozwijanie poczucia przyczyny i skutku,
• poprawa wokalizacji,
• promowanie interakcji społecznych,
• poprawa zdrowia i jakości życia osób poprzez poprawę aktywności mózgu,
• poprawa samopoczucia pacjenta,
• relaksacja i zabawa!

Czego może się nauczyć użytkownik? M.in.:
• Rozumienie
• Czytanie i pisanie
• Skupienie uwagi
• Zapamiętywanie
• Formułowanie myśli
• Wyobraźnia, abstrakcyjne myślenie
• Koordynacja wzrokowo- słuchowo- ruchowa
• Rozróżnianie i nazywanie przedmiotów wg rodzaju, gatunku, koloru
• I wiele, wiele więcej!

Zapraszam!
Przychodnia Portowa
ul. Energetyków 2
70-656 Szczecin
Gabinet 107 – I piętro
Zajęcia umawiane są telefonicznie.
KONTAKT:
mgr Edyta Tyszkiewicz
Tel. 602-257-245
e- mail: gabinet@neurorehabilitacja-szczecin.pl
Wystawiam faktury na Fundacje.

Edyta TyszkiewiczWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług