Skontaktuj się z Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Gabinet Psychologiczny:

O mnie

Psycholog kliniczny ( specjalizacja). Główne obszary zainteresowań:
-wczesna diagnostyka chorób psychicznych,
- uzależnienia, współuzależnienia, Dorosłe Dzieci Alkoholików,
- reakcja żałoby,
- zaburzeń lękowych i nerwicowych,
- diagnostyka Zespołu Stresu Pourazowego,
- diagnostyka wczesnych zmian psychicznych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego np. choroba Alzheimera,
- badanie funkcji poznawczych, również po uszkodzeniach mózgu takich jak udar, uraz oraz po operacjach neurochirurgicznych
- sporządzam opinie psychologiczne na potrzeby komisji rentowych, komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz po wypadkach komunikacyjnych.

Aneta Perzyńska-Starkiewicz, Gabinet PsychologicznyWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług