Skontaktuj się z Geo -Bud Jacek Krych:

O mnie

Geodeta , Geodezja
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Geo-Bud inż. Jacek Krych
ul: Leśna 10
68-114 Tomaszowo

strona: www.jkgeo.pl

Firma działa na terenie całego powiatu żarskiego i żagańskiego

Zakres wykonywanych usług:

- Mapy do celów projektowych (także sporządzone w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN))

- Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

- Wytyczenia projektu w terenie:
* budynków
* obiektów małej architektury
* sieci uzbrojenia terenu

- Inwentaryzacje powykonawcze
* budynków
* obiektów małej architektury
* sieci uzbrojenia terenu

- Podziały nieruchomości

- Wznowienia granic nieruchomości

- Lokalizacja sieci uzbrojenia terenu

- Obmiar wewnętrzny i zewnętrzny budowli

- Kompleksowa obsługa inwestycji

Zapraszamy do kontaktu.

! ! ! Konkurencyjne ceny ! ! !

Geo -Bud Jacek KrychWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług