Skontaktuj się z Geo-Cert Krzysztof K:

O mnie

USŁUGI GEODEZYJNE:

- sporządzanie map do celów projektowych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- tyczenie obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne,
- podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych),
- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,
- wznawianie punktów granicznych działki,
- pomiary powierzchni mieszkań

Geo-Cert Krzysztof KWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług