Skontaktuj się z Dariusz Ratyński:

O mnie

Wykonam usługi geodezyjne i klasyfikacyjne:
- mapy projektu podziału działek
- podziały rolne
- podziały działek
- wznowienie granic
- klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
- mapy do celów projektowych
- inwentaryzacje budynków i budowli
- tyczenie budynku i budowli
- opinie o pochodzeniu gleby
- zmianę gruntu leśnego na rolny
itd.

Posiadam uprawnienie zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz do wykonywania klasyfikacji gruntów.

Dariusz RatyńskiWykonywane usługi

Budowa domu

Obszar wykonywania usług