Przemysław Stanek, GEOSTAN

Nowy Sącz, MałopolskieOnline 2 lata temu
16 lat doświadczenia

O mnie

GEODEZJA:
Aktualizacje Map
Opracowania Map Do Celów Projektowych, Prawnych
Podziały i Rozgraniczenia Nieruchomości
Wyrysy z Ewidencji Gruntów
Wznowienia Granic
Pomiary Sytuacyjno - Wysokościowe
Geodezyjna Obsługa Budowy
Pomiary Realizacyjne
Wytyczania i Inwentaryzacje Powykonawcze, Uzbrojenia Terenu
Pomiary Kontrolne, Badanie Odkształceń i Przemieszczeń Obiektów
Sporządzanie Map Numerycznych
Wektoryzacja
Kalibracje Rastrów
Kontrola Użytków i Upraw (kontrola na miejscu metodą bezpośrednią oraz RFV)
Wprowadzanie Grafiki Przy Produkcji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Inne

Świadectwa charakterystyki energetycznej (świadectwo energetyczne)
Audyty energetyczne

Dokumentacje Funkcjonalno-Przestrzenne
Mapy Upraw Wieloletnich
Kosztorysy Inwestorskie i Powykonawcze
Pomoc w Składaniu Wniosków
Pomiary Powierzchniowe
Inwentaryzacje Szczegółowe Budynków (inwentarskie itp.)
Biznes Plany
Rozwiązania Funkcjonalne Budynków Inwentarskich

Inwentaryzacje Architektoniczne
Wydzielanie Lokali

Pomoc w Doborze Dogodnej Lokalizacji Pod Inwestycje

Sprzedaż Projektów
Wyszukiwanie Terenów Pod Inwestycje
Pośrednictwo Nieruchomości

Opinie o "GEOSTAN"

Brak opinii.

Jesteś zadowolonym klientem?

Usługi świadczone przez "GEOSTAN" 2

Cennik

    Brak cennika