Skontaktuj się z Jarosław Marciniak:

O mnie

www.martech-lodz.pl


Oferujemy państwu następujący zakres usług z dziedziny inżynieria środowiska i instalacji budowlanych wodociągowych kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych:

Projektowanie:

Wykonywanie map do celów projektowych
Przyłączy magistrali i sieci
Instalacji w nowo budowanych jak i remontowanych budynkach
Sieci ciepłownicze preizolowane
Rozwiązania projektowe z zakresu urządzeń
Komory ciepłownicze
Zbiorniki bezodpływowe i ekologiczne oczyszczalnie przydomowe ścieków
Drenaże i odprowadzenia wód opadowych
Zbiorniki retencyjne wód opadowych, studnie chłonne
Ekspertyzy i doradztwo techniczne

Kierowanie robotami budowlanymi:

Nadzory budowlane nad wykonywanymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi obiektów budowlanych
Kierowanie robotami instalacyjnymi
Odbiory częściowe i końcowe obiektów budowlanych i ich instalacji zewnętrznych
i wewnętrznych
Kontrola nad realizacją prac instalacyjnych obiektów budowlanych
Obsługa geodezyjna inwestycji
Pomiary instalacji alarmowych sieci ciepłowniczych preizolowanych

Realizacja zadań instalacyjnych od przyłącza po instalacje wewnętrzne.

Jarosław MarciniakWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług