Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Oceń wykonawcę

O mnie

www.martech-lodz.pl


Oferujemy państwu następujący zakres usług z dziedziny inżynieria środowiska i instalacji budowlanych wodociągowych kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych:

Projektowanie:

Wykonywanie map do celów projektowych
Przyłączy magistrali i sieci
Instalacji w nowo budowanych jak i remontowanych budynkach
Sieci ciepłownicze preizolowane
Rozwiązania projektowe z zakresu urządzeń
Komory ciepłownicze
Zbiorniki bezodpływowe i ekologiczne oczyszczalnie przydomowe ścieków
Drenaże i odprowadzenia wód opadowych
Zbiorniki retencyjne wód opadowych, studnie chłonne
Ekspertyzy i doradztwo techniczne

Kierowanie robotami budowlanymi:

Nadzory budowlane nad wykonywanymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi obiektów budowlanych
Kierowanie robotami instalacyjnymi
Odbiory częściowe i końcowe obiektów budowlanych i ich instalacji zewnętrznych
i wewnętrznych
Kontrola nad realizacją prac instalacyjnych obiektów budowlanych
Obsługa geodezyjna inwestycji
Pomiary instalacji alarmowych sieci ciepłowniczych preizolowanych

Realizacja zadań instalacyjnych od przyłącza po instalacje wewnętrzne.

Wykonywane usługi

Obszar wykonywania usług