Skontaktuj się z Jerzy Rzepka, MINITEL:

O mnie

Sprzedaż oraz instalowanie central telefonicznych
Instalowanie i sprzedaż systemów alarmowych bezprzewodowych i przewodowych
Rozbudowa i modernizacja central już zainstalowanych
Dostosowanie central do potrzeb klienta:
( wdrażanie nowych usług , tworzenie komunikatów głosowych infolinii itp.)
Naprawy i konserwacja central i innego sprzętu telekomunikacyjnego:
( faksy , aparaty telefoniczne , aut. sekretarki itp.)
Opieka nad centralą klienta - okresowa konserwacja i przeglądy
obsługa systemu taryfikacji sporządzanie wydruków bilingowych
Naprawy awaryjne przez 24 godz/dobę i weekend
(np. gdy brak łączności może przynieść klientowi straty )
Lokalizacja usterek w łączności spowodowanych na styku operator centrala
Kompleksowy montaż i wykonanie instalacji teletechnicznych
w domkach jednorodzinnych , mieszkaniach , obiektach gospodarczych
Budowa sieci strukturalnych 5 i 6 kategorii.
Lokalizowanie u usuwanie uszkodzeń sieci teletechnicznych na terenie klienta
Telefonia VOiP - wdrażanie usług telefonii internetowej:
( konfiguracja urządzeń już zainstalowanych oraz instalowanie nowych )
Rejestracja treści rozmów telefonicznych - Instalowanie i obsługa serwisowa urządzeń
Bramofony zintegrowane z centralą telefoniczną i niezależne - instalowanie i naprawa
Systemy telewizji przemysłowej - wykonywanie sieci i montaż urządzeń
Systemy sygnalizacji włamania ( ALARMY ) :
wykonywanie sieci i montaż urządzeń oraz współpraca z grupą interwencyjną
Zlecenia nietypowe - dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb klienta

Jerzy Rzepka, MINITELWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług