Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Skontaktuj się z Agnieszka Hojna, Mediator:

O mnie

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu , z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia

#mediatorwkrakowie #500+ #alimenty #planwychowawczy #mediacjerodzinne #mediacjegospodarcze #mediacjeecomerce #mediacjepracownicze #mediacjesporypracownicze #mediacjewykroczenia #mediacjeozaplate

• Mediacja szybko, dyskretnie, prosta procedura zawierania ugód.
• Każda mediacja może się zakończyć zawarciem ugody, którą podpisują obie strony.
• Mediator przekazuje protokół oraz ugodę do Sądu.
• Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie!
• Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności, nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.
• W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Agnieszka Hojna, MediatorWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług