Skontaktuj się z Bartłomiej Skwarło:

O mnie

Na codzień pracuję jako inspektor nadzoru inwestorskiego.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Bartłomiej SkwarłoWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług