Skontaktuj się z Robert Krenz, Rob-Kop:

O mnie

Oferuję pełen zakres robót ziemnych. Wykopy fundamentów, przyłącza wod-kan, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, drenaże odwodnienia, studnie chłonne, Usługi minikoparką. Zapraszam.

Robert Krenz, Rob-KopWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług