Skontaktuj się z Rafał Opala, TECHBUD-R1 GENERALNY WYKONAWCA:

O mnie

Jesteśmy generalnym wykonawcą w zakresie budownictwa biurowego, przemysłowego oraz mieszkalnego. Oferujemy kompleksową realizację projektów budowlanych. Nasze usługi obejmują między innymi roboty ziemne, konstrukcje żelbetowe, prace murarskie, prace dekarskie, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, instalacje wentylacyjne, prace wykończeniowe.

Tym co wyróżnia firmę TECHBUD-R1 na tle konkurencji jest gwarancja ceny, jaką udzielamy naszym klientom. Podpisując z nami umowę możesz być pewien, że ustalona kwota nie wzrośnie w trakcie wykonywanych prac. Gwarantujemy również terminowe rozpoczęcie oraz zakończenie inwestycji.

Umowa, jaką podpisujemy z naszymi klientami, jest transparentna i zrozumiała, oparta na partnerskich zasadach. Jasno z niej wynika, ile i za co płaci klient.

Nasze mocne strony:
1. zawsze podpisujemy umowę przed przystąpieniem do prac
2. klient po spotkaniu - wycenie zawsze dostaje od nas w przeciągu 2-3 dni roboczych kosztorys prac remontowych, oraz listę potrzebnych materiałów budowlanych
3. powyższa usługa jest bezpłatna (kosztorys)
4. dajemy gwarancję niezmienności cen na uwzględnione w kosztorysie prace - klient nie ma ryzyka, że będzie zaskoczony przy końcowym rozliczeniu
5. mamy karę 1% dziennie za opóźnienie w rozpoczęciu robót
6. mamy karę 1% dziennie za opóźnienie w ukończeniu robót
7. udzielamy 24-miesięcznej pisemnej gwarancji/rękojmi na wykonane prace
8. bezpłatnie usuwamy usterki do 200 zł powstałe z winy klienta
9. dajemy możliwość wydłużenia gwarancji na 5 lat
10. bezpłatne zakupy i transport materiałów budowlanych dla zleceń powyżej 20.000 zł
11. każda z prowadzonych przez nas inwestycji dostaje dedykowanego Opiekuna, który koordynuje prawidłowy przebieg prac
12. firma posiada polisę odpowiedzialności cywilnej na 300.000 zł

Zapraszamy do współpracy

Rafał Opala, TECHBUD-R1 GENERALNY WYKONAWCAWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług