Artur Bakun

Warszawa, MazowieckieOnline około 5 godzin temu
4 lata doświadczenia 3 lata na Fixly
5.0

23 opinie

(od 23 klientów)

Dane firmy sprawdzone w GUS

O mnie

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
2) sporządza poświadczenia;
3) (uchylony);
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Opinie o "Artur Bakun notariusz" 23

5

23 opinie (od 23 klientów)

Opinia z Fixly

Andrzej

Warszawa

Rzeczowo, punktualnie, profesjonalnie, skutecznie.

Opinia z Fixly

Roman

Warszawa

Przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia notariusz udzielił mi wyczerpujących wyjaśnień w sprawach spadkowych. Bardzo rzetelne podejście. Polecam!

Opinia z Fixly

Luiza

Warszawa

wszystko ok

Usługi świadczone przez Artur Bakun notariusz 1

Usługi prawne i administracyjne (1)

Cennik

    Brak cennika