budowlacniec wylewający fundamenty domu

Hydroizolacja fundamentów – czym różni się pionowa i pozioma izolacja fundamentów?

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie, a jednym z jej pierwszych etapów jest wykonanie fundamentów. Zadanie pozornie proste, jednak rzeczywistość pokazuje, że niewłaściwe zaplanowanie prac może przysporzyć w przyszłości wiele problemów i niepotrzebnych wydatków. Mowa oczywiście o prawidłowej hydroizolacji ścian i ław fundamentowych. Jak zaplanować pracę, aby postawić dom na stabilnej i właściwie zabezpieczonej podstawie?

Czym jest izolacja fundamentów?

Izolacja fundamentów niewątpliwie jest zagadnieniem, nad którym warto się pochylić jeszcze przy planowaniu budowy domu. Dlaczego? Otóż wykonanie izolacji w przypadku domów już postawionych, a szczególnie izolacji poziomej, jest zadaniem bardzo złożonym, a przez to czasochłonnym i kosztownym. O prawidłowym zabezpieczeniu fundamentów warto zatem pomyśleć już na etapie ich wylewania. Rodzaj koniecznej izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powinien być precyzyjnie ujęty w projekcie domu, gdyż stanowi pochodną wielu czynników – m.in. głębokości posadowienia, poziomu wód gruntowych czy też przepuszczalności gruntu.

Po co izolować fundamenty?

Jaki jest cel hydroizolacji fundamentów? Przede wszystkim chroni ona fundamenty przed wilgocią. Materiały budowlane ze względu na swoją porowatą strukturę wchłaniają wodę z gruntu i przenoszoną ku górze. Brak odpowiedniej izolacji szybko prowadzi do zawilgocenia fundamentów i ścian, a tym samym osłabienia ich konstrukcji.

Ochrona przed wilgocią nie jest jednak jedyną korzyścią płynącą z hydroizolacji. Wspomnieć należy również o tym, że izolacja fundamentów jest elastyczną warstwą. która rozdziela ławy i ściany fundamentowe, zabezpieczając przed pękaniem ścian podczas osiadania budynku.

Drewniane fundamenty domu jednorodzinnego

Czym różni się pionowa i pozioma izolacja fundamentów?

Prawidłowo wykonana izolacja fundamentów obejmuje zarówno ściany, jak i łatwy fundamentowe, stąd też w kontekście hydroizolacji mówi się o izolacji pionowej i poziomej. O ile ta pierwsza nie zawsze jest konieczna, o tyle izolacja pozioma stanowi najważniejszy i zazwyczaj wystarczający element zabezpieczenia przed wilgocią. Oprócz szczelnej izolacji przeciwwilgociowej wykonuje się zwykle dodatkowe prace dociepleniowe, dzięki czemu ciepło zatrzymywane jest w domu i nie ucieka do gruntu.

Izolacja pionowa fundamentów

To nic innego jak właściwe zabezpieczenie ścian przed wodą przenikającą z ziemi. Zwykle ujęta jest ona w projekcie budowlanym, jednak jej wykonanie nie w każdym przypadku jest konieczne. Zaleca się, by właściwie zabezpieczyć te ściany fundamentowe, do postawienia których użyto nasiąkliwych, porowatych materiałów budowlanych – np. betonu komórkowego. Pionowa hydroizolacja rekomendowana jest również w przypadku budowy domu na działce, której wody gruntowe zawierają substancje mogące niekorzystnie wpływać na kondycję betonu – np. kwasy humusowe. Całkowicie z niej zrezygnować można jedynie w sytuacji wykorzystania do budowy fundamentów z betonu wodoszczelnego.

Izolacja pozioma fundamentów

Ten rodzaj izolacji ma z kolei na celu zabezpieczenie płyty fundamentowej bądź też podłogi na gruncie przed podciąganiem wody z gruntu ku górze. Izolacja pozioma fundamentów stwarza ponadto tzw. warstwę poślizgową, która przeciwdziała pękaniu ścian przy osiadaniu budynku. Izolację poziomą układa się tym samym między ławami i ścianami fundamentowymi, a także między ławami i ścianami parteru.

Jakich materiałów używa się do hydroizolacji?

Hydroizolacja pozioma nie stwarza zwykle dużych problemów w kontekście materiałów, gdyż wyboru dokonuje się zwykle między papą a folią.

Papa układana jest dwuwarstwowo, a do jej klejenia używa się lepiku. W przypadku polietylenowej folii lub ewentualnie folii z PVC wystarcza zwykle jedna warstwa. Niepotrzebne jest również jej zgrzewanie z podłożem czy też klejenie, gdyż folie izolacyjne mają tłoczoną fakturę, dzięki czemu doskonale przylegają do zaprawy.

Znacznie większe pole manewru pozostawia izolacja pionowa. Tutaj również dużym zainteresowaniem cieszą się papa i folia polietylenowa, mocowane i łączone metodą zgrzewania, jednak ostatnio coraz bardziej popularne stają się rozwiązania alternatywne. Mowa chociażby o membranach EPDM, a więc syntetycznym kauczuku, masach bitumicznych produkowanych na bazie asfaltu, masach polimerowych produkowanych na bazie żywicy silikonowej lub akrylowej, a także najróżniejsze emulsje asfaltowe i akrylowe.

Sięgnąć można również po specjalne zaprawy hydroizolacyjne lub dodatki do zapraw, nadające większych wodoodpornych właściwości. By oszczędzić sobie problemów z hydroizolacją fundamentów można także zdecydować się na ich wylanie z betonu wodoodpornego (W-2 lub W-4).

Pamiętaj!

Wybierając materiały do izolacji fundamentów nie należy kierować się wyłącznie ich ceną, ale przede wszystkim zaleceniami uwzględnionymi w projekcie budowlanym. Stosowane materiały muszą bowiem być dostosowane do zalecanego rodzaju izolacji, która jest pochodną opinii geotechnika. W przypadku lekkiej izolacji (wysoka przepuszczalność gruntu, niski poziom wód) w zupełności wystarczą jedna/dwie warstwy masy bitumicznej, jeżeli zalecana jest ciężka izolacja (niska przepuszczalność gruntu, wysoki poziom wód), rozsądniej będzie wykorzystać grube folie czy też dwie/trzy warstwy papy.

plan budowy domu z miniarurka domu na drewnianym stole

Jak przebiega izolacja fundamentów?

  1. Pierwszym etapem hydroizolacji fundamentów jest ich dokładne oczyszczenie, gdyż wszelkie zanieczyszczenia, plamy z tłuszczu czy oleju, ubytki, spękania i niezwiązane elementy niekorzystnie odbijają się na przyczepności powierzchni. Materiał izolacyjny musi szczelnie przylegać do podłoża, dlatego niezwykle ważne jest, by było ono równe i gładkie.
  2. W kolejnym etapie nanosi się mieszankę gruntującą, a jeśli ściany po oczyszczeniu nadal cechują się niejednorodną powierzchnią, wymagane jest ich uprzednie wyrównanie poprzez naniesienie tynku cementowego. Dopiero tak przygotowana powierzchnia pozwala na nałożenie właściwej warstwy izolacyjnej.
  3. Wykorzystując folię lub papę należy pamiętać o: nałożeniu dwóch/trzech warstw, połączeniu z podłożem, zachowaniu 20-30 cm zakładu oraz zredukowaniu liczby łączeń do niezbędnego minimum. By trwałość izolacji była wysoka, warto postawić na produkty termozgrzewalne lub samoprzylepne. Co ważne, izolacja pozioma powinna być nałożona na zakład z izolacją pionową, by zagwarantować maksymalną szczelność hydroizolacji całego budynku. Na tym etapie warto pomyśleć również o izolacji termicznej, do czego doskonale nadają się płyty polistyrenu ekstrudowanego XPS – odporne nie tylko na wilgoć, ale również na ściskanie, czego nie można powiedzieć o często wykorzystywanym do ociepleń fundamentów styropianie.

Prace przy fundamentach najlepiej wykonywać w warunkach pogodowych sprzyjających szybkiemu schnięciu i parowaniu. Zwykle hydroizolacja fundamentów trwa kilka dni, jednak wiele zależy od ich powierzchni, rodzaju koniecznej izolacji (ciężka istotnie wydłuża ten czas), warunków pogodowych, a także wybranych materiałów. Współpracując z dobrą ekipą budowlaną, posiadającą profesjonalny sprzęt i doświadczenie, można być jednak spokojnym o szybkie ukończenie i, co ważne, prawidłowe wykonanie wszelkich niezbędnych prac.