Jak zmierzyć powierzchnię ścian do malowania?

Podstawą przy wyliczaniu kosztów oraz nakładu pracy przy malowaniu ścian jest prawidłowe zmierzenie jej powierzchni. To w gruncie rzeczy dość prosta czynność, która dostarcza wiedzy potrzebnej przy samodzielnym malowaniu ściany, ale przydaje się również,  gdy chcemy zlecić tę usługę fachowcowi. 

Malowanie ścian – dlaczego warto znać dokładną powierzchnię?

Wiedza o tym, ile metrów kwadratowych ściany mamy do pomalowania jest podstawą do obliczenia kosztów przedsięwzięcia. Dzięki temu będziemy znać ilość farby, w którą trzeba się zaopatrzyć przed rozpoczęciem pracy. Dodatkowo, zlecając malowanie ścian malarzowi, łatwiej będzie nam wyliczyć orientacyjną cenę usługi malarskiej. Średni koszt malowania ścian waha się w granicach 10 – 14 zł za metr kwadratowy. Oczywiście do tej kwoty trzeba doliczyć ewentualne prace przygotowawcze.

Jak zmierzyć ścianę do malowania? 

Ustalenie wielkości powierzchni do malowania zaczynamy od zmierzenia szerokości i wysokości ściany. Obecnie dopuszczalna minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych wynosi 2,5 m. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna wysokość ściany to obecnie standard w budownictwie mieszkalnym. Oczywiście w domach jednorodzinnych nic nie stoi na przeszkodzie, by pomieszczenia były wyższe – zależy to tylko i wyłącznie od preferencji inwestora. Z kolei w blokach budowanych w latach 80. sufit znajduje się na wysokości 2,4 m, co wynika z ówcześnie obowiązujących przepisów. Jeśli nie mamy pewności, jak wysokie są pomieszczenia w naszym domu czy mieszkaniu, to warto je zmierzyć.

Po wykonaniu pomiaru szerokości i wysokości ściany do malowania czeka nas proste zadanie matematyczne, czyli pomnożenie uzyskanych wartości. Otrzymujemy wtedy całkowitą powierzchnię ściany. Od wyniku warto odjąć obszar zajmowany przez okna i drzwi. Przyjmuje się, że średnio jest to ok. 10 proc. powierzchni całego pomieszczenia, jednak nie jest to żadną regułą. Do zmierzenia pozostaje jeszcze sufit, którego jednak nie dodajemy do ścian, gdyż zazwyczaj malujemy go w innym kolorze. 

Przykładowe wymiary pomieszczenia:

  • Wysokość pomieszczenia – 2,5 m
  • Szerokość pomieszczenia – 3 m
  • Długość pomieszczenia – 4,5 m
  • Okno dwuskrzydłowe – 1465 x 1135 mm
  • Drzwi – 775 x 2060 mm

Na potrzeby obliczeń możemy przeliczyć wymiary okna i drzwi na metry i zaokrąglić. Zatem: 

  • Ściany – (2,5 m * 3 m) + (2,5 m * 4,5 m) – (1,5 m * 1,1 m) – (0,8 m * 2 m) = 15,5 m2
  • Sufit – 3 m * 4,5 m = 13,5 m2 

malowanie ścian wałkiem

Ile farby potrzeba do malowania ścian?

Kluczową rolę przy szacowaniu ilości farby potrzebnej do malowania ścian w naszym domu lub mieszkaniu odgrywa jej wydajność. Określa ona, ile metrów kwadratowych pokryje 1 litr emulsji. Pamiętajmy, że farba farbie nierówna. Warto wybierać produkty sprawdzonych firm. Najtańsze farby mogą nie kryć dobrze, co przełoży się nie tylko na ilość emulsji potrzebnej do malowania ścian i sufitów, ale także efekt końcowy. 1 litr dobrej jakościowo farby wystarcza na to 14 m2 powierzchni. Obliczamy ilość farby, którą musimy kupić dla naszego przykładowego pokoju:

  • Ściany – 15,5 m2 / 14 m2 =  1,1 l
  • Sufit – 13,5 m2 / 14 m2 = 0,9 l

Podsumowując, na potrzeby malowania ścian w naszym pomieszczeniu potrzebujemy 1,1 litra farby, natomiast sufitu 0,9 litra. 

1 thought on “Jak zmierzyć powierzchnię ścian do malowania?

  1. W obliczeniach zakradł się błąd. O domu czy mieszkaniu mówi się „cztery ściany” 😉 A w obliczeniach autor przyjął tylko dwie, a to zmienia znacząco wynik.

Comments are closed.