Czym jest ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie jest jednym z produktów ubezpieczeniowych, które mają finansowo zabezpieczyć bliskich między innymi w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Co wchodzi w skład i na czym ono polega ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie zdrowotne a ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje osobom odprowadzającym składki zdrowotne do ZUS. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy pracowników, studentów, uczniów, zleceniobiorców, osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, emerytów i rencistów, a także bezrobotnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje zebrane kwoty do Narodowego Funduszu Zdrowia, dzięki czemu osoba ubezpieczona może nieodpłatnie korzystać ze świadczeń zdrowotnych.

Osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego. Nie wszystkie badania, zabiegi, operacje czy leki są refundowane przez NFZ. Wówczas można zdecydować się na dodatkową formę zabezpieczenia – ubezpieczenie na życie. To dodatkowa polisa, którą można wykupić w towarzystwach ubezpieczeniowych lub u indywidualnych konsultantów. 

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Choć tego typu polisy mają ten sam cel, wśród podstawowych ubezpieczeń na życie wyróżnia się dwa rodzaje:

 1. Ubezpieczenie indywidualne – polisa kupowana najczęściej po spotkaniu z agentem ubezpieczeniowym, który dostosowuje ofertę do indywidualnych oczekiwań klienta. W tej kwestii można skonsultować wszelkie szczegóły z przedstawicielem agencji ubezpieczeniowej i ustalić najdogodniejsze rozwiązania: od ceny płaconej składki, po wysokość kwoty, jaką mieliby otrzymać najbliżsi w razie wypadku lub śmierci ubezpieczonego.
 2. Ubezpieczenie grupowe – polisa zawierana za pośrednictwem firmy, w której się pracuje. Za wszelkie formalności odpowiada pracodawca. Wystarczy wyłącznie zgłosić chęć dołączenia do ubezpieczenia grupowego. W większości przypadków grupowe ubezpieczenie na życie jest tańsze od oferty indywidualnej. Towarzystwa ubezpieczeniowe często decydują się na większe zniżki w przypadku dużej liczby osób, które są chętne do wykupienia polisy. Dodatkowo pracodawca może częściowo finansować składkę ubezpieczenia grupowego.
podpisywanie ubezpieczenia na życie u doradcy

Zakres ubezpieczenia na życie

Podstawowe ubezpieczenia na życie obejmują zapewnienie zabezpieczenia finansowego najbliższym osobom w przypadku śmierci ubezpieczonego. Na rynku pojawia się jednak coraz więcej ofert rozszerzonych na wsparcie finansowe również w przypadku świadczeń zdrowotnych. Polisa na życie zazwyczaj obejmuje sytuacje, w których wypłaca się ubezpieczonemu lub jego najbliższym kwotę ustaloną w warunkach ubezpieczenia. Takimi sytuacjami są:

 • zgon,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu,
 • operacje chirurgiczne,
 • urodzenie dziecka,
 • trwałe inwalidztwo,
 • rehabilitacja. 

Tym samym ubezpieczenie na życie, rozszerzone także o polisę zdrowotną, może zawierać dofinansowanie, pokrycie lub zwrot kosztów:

 • operacji chirurgicznych,
 • nabycia leków,
 • konsultacji lekarskich i specjalistycznych,
 • badań laboratoryjnych, 
 • zabiegów,
 • szczepień.

Wybór ubezpieczenia na życie powinien być poprzedzony dokładną analizą i oceną różnych ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Najczęściej wysokość składek zależy od stanu zdrowia, wieku i wykonywanego zawodu klienta.