wcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu – kiedy jest możliwa?

Jeżeli dysponujesz gotówką pozwalającą na przedterminową spłatę kredytu, takie rozwiązanie jest możliwe, jednak na warunkach określonych przed kredytodawcę. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego czasami jest nieopłacalna. Dowiedz się, czy uzyskasz zwrot prowizji, zaoszczędzisz, czy może stracisz na wcześniejszej spłacie zobowiązań?

Przedterminowa spłata kredytu w świetle prawa

Warunki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego warunkuje m.in. ustawa z dnia 23 marca 20217 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W ustawie można znaleźć wzór formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego oraz wskazówki do jego wypełnienia. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego czytamy, że:

 1. Kredytodawca powinien wskazać, w jakich okolicznościach oraz warunkach można przedterminowo spłacić część lub całą kwotę kredytu. 
 2. Kredytodawca powinien określić i poinformować kredytobiorcę o opłatach za wcześniejsze rozwiązanie umowy o kredyt hipoteczny. Koszty obciążające konsumenta mają być rekompensatą dla kredytodawcy (w ten sposób instytucja udzielająca kredytu rekompensuje sobie straty za utracone odsetki). Wysokość takiego zobowiązana może być stała lub zależeć od różnych czynników, takich jak np. spłacona część kredytu hipotecznego czy stopa oprocentowania. W tej kwestii kredytodawca musi poinformować konsumenta, jak obliczane są koszty rekompensaty. 

Wcześniejsza spłata kredytu w praktyce

Przedterminowa spłata kredytu to w najprostszym tłumaczeniu to spłacenie całego lub części zobowiązania przed terminem ustalonym w umowie kredytowej. 

Inaczej sprawa wygląda w praktyce z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, a gotówkowego. Ważny jest również moment zawarcia umowy kredytowej. Punktem odniesienia jest dzień 21 lipca 2017 r., w którym weszła w życie wyżej wymieniona ustawa o kredycie hipotecznym. 

W sytuacji, w której konsument zaciągnął kredyt po tym terminie, ma prawo do:

 • przedterminowej spłaty kredytu (zarówno w całości, jak i w części),
 • uzyskania informacji z banku (należy złożyć specjalny wniosek, a bank ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi),
 • zwrotu prowizji.

Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji

Prowizja to jednorazowa opłata, którą nalicza się za udzielenie kredytu. Co w sytuacji, gdy konsument chce wcześniej spłacić kredyt: czy należy mu się zwrot prowizji, czy wręcz przeciwnie?

Kredyt konsumencki a zwrot

Gdy chodzi o kredyt konsumencki, kredytobiorcy przysługuje zwrot. Jego wielkość naliczana jest metodą liniową. Koszty dzieli się przez dni, w których miała obowiązywać umowa kredytowa. Otrzymany wynik mnożymy razy liczbę dni, o które spłata kredytu została skrócona. 

Kredyt hipoteczny a zwrot

Inne warunki obowiązują w sytuacji, gdy konsument zaciąga kredyt hipoteczny. Konsument może wnioskować o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, jednak instytucja udzielająca kredytu ma prawo do pobrania częściowej rekompensaty za przedterminową spłatę. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy kredyt miał stałe oprocentowanie.

wcześniejsza spłata kredytu a zwrot prowizji

Plusy wcześniejszej spłaty kredytu

Za wcześniejszą spłatą kredytu gotówkowego lub hipotecznego przemawiają zalety:

 • Komfort psychiczny

Wcześniejsza spłata zobowiązań może wpłynąć pozytywnie na poczucie komfortu, stabilizacji i bezpieczeństwa. Nie trzeba martwić się o inflację, budżet domowy czy o to, czy w przyszłym miesiącu uda się spłacić ratę zaciągniętego kredytu. Co więcej, wcześniejsza spłata kredytu może poniekąd również uspokoić i pomyśleć, że w razie potrzeby można zaciągnąć inną pożyczkę lub kredyt.

 • Właściciel przedmiotu/nieruchomości

Gdy spłacasz kredyt wcześniej, szybciej stajesz się właścicielem konkretnego przedmiotu (np. samochodu) lub nieruchomości, na którą wzięło się kredyt. Bank już nie jest współwłaścicielem, a Ty możesz dowolnie zarządzać zakupionym domem, autem, sprzętem lub innym, spłaconym już, przedmiotem.

 • Niższe raty i odsetki przy częściowej spłacie

W sytuacji, gdy konsument decyduje się na częściową spłatę kredytu, bank może zmniejszyć wysokość lub liczbę rat, a co się z tym wiąże, również płynące z tego faktu odsetki. 

 • Zdolność kredytowa

Gdy kredytobiorca spłaca swoje zobowiązania wobec banku, jego zdolność kredytowa automatycznie się polepsza. To zwiększa wiarygodność w oczach kolejnych instytucji, które miałyby udzielić tej osobie kredytu.

Minusy wcześniejszej spłaty kredytu

Czasami zdarza się jednak, że wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego lub hipotecznego ma swoje wady:

 • Opłaty rekompensacyjne

W zależności od warunków ustalonych przez bank – wcześniejsza spłata kredytu może być obarczona dodatkową opłatą. Zdarza się tak między innymi w przypadku kredytów o stałej stopie procentowej. Wysokość takiej opłaty lub prowizji bankowej może wynieść od 1-3% kwoty spłacanego kredytu.

 • Nieprzemyślana inwestycja

Czasami dysponowanie dodatkowymi wolnymi środkami lepiej przeznaczyć na inną inwestycję niż wcześniejsza spłata kredytu. Przed podjęciem decyzji warto  zastanowić się, czy takie rozwiązanie rzeczywiście jest najkorzystniejsze. 

 • Wymagane dokumenty

W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań w banku często należy złożyć dodatkowy wniosek lub podpisać aneks do umowy. To z kolei wymaga czasu i zaangażowania obu stron.

Czy i kiedy przedterminowo spłacić kredyt?

Skoro wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa, uzyskanie zwrotu prowizji również, a plusów takiego przedsięwzięcia jest więcej niż minusów – czy rzeczywiście warto przedterminowo spłacać swoje zobowiązania? Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego swoją sprawę warto skonsultować z zaufanym i sprawdzonym doradcą kredytowym

Ekspert kredytowy nie tylko doradzi korzystne rozwiązanie z perspektywy kredytobiorcy, ale również wnikliwie przeanalizuje umowę oraz warunki wcześniejszej spłaty kredytu w konkretnym banku. Doradca kredytowy może również pośredniczyć w konsultacjach z banku i uzyskaniu informacji o ewentualnych dodatkowych opłatach, zwrocie prowizji czy ustaleniu nowego harmonogramu spłat (w przypadku częściowej spłaty kredytu).