Spedycja, co to jest i na czym polega?

Co to jest spedycja? Jak wybrać odpowiedniego spedytora?

Spedycja towarzyszy nam w niemal każdej dziedzinie życie, bo to dzięki niej do sklepów usługowych dostarczane są towary różnego typu. Spedycja to dziedzina, która zajmuje się transportem towarów z jednego do drugiego punktu – często włączając w to rozładunek. Co to jest spedycja? To szereg działań, które skupiają się na planowaniu, koordynowaniu oraz reagowaniu firm spedycyjnych i spedytora w trakcie trwania transportu. Dowiedz się, jakie można wyróżnić rodzaje spedycji, jak ona przebiega, za co odpowiada spedytor?

Spedycja – co to jest?

Spedycja to proces transportu towarów z jednego miejsca do drugiego za pomocą statków, samolotów, samochodów, pociągów i innych pojazdów do tego przeznaczonych. Spedycja to także działalność polegająca na organizowaniu przejazdów przez doświadczoną w tym osobę, a więc spedytora. 

Co to jest spedycja? W takim ujęciu to dość szerokie pojęcie, które określa działania ostatecznie zmierzające do przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Jednak związana jest z tym cała organizacja transportu, dopasowanie środków przejazdu, trasy itp. Wszystko to pod produkt, który jest przewożony oraz czas, w jakim ma on znaleźć się w konkretnym miejscu. Spedycja to nie tylko przewóz dóbr, ale także ich rozładunek we wskazanym miejscu. 

Firma spedycyjna zajmuje się: 

 • transportem dóbr z jednego punktu do drugiego;
 • doradztwem w zakresie trasy i wybranych środków transportu;
 • znalezieniem odpowiedniego przewoźnika, który mieści się w określonych ramach cenowych;
 • koordynacją całego procesu transportowego oraz reakcją w razie powstania nieoczekiwanych problemów, 
 • dbaniem nad bezpieczeństwem przewozu;
 • kontrolowaniem wszelkiej wymaganej dokumentacji zgodnej z przepisami prawa;
 • dbaniem o terminowe dostarczenie usług;
 • koordynacją rozładunku towarów. 

Czym zajmuje się spedytor?

Spedytor to osoba, która kontroluje dostawę towaru z i do określonego miejsca. To spedytor ustala trasę oraz najlepsze formy transportu, a także dba o to, aby kierowca przestrzegał obowiązujących przepisów i nie przekraczał określonych godzin jazdy. To ze spedytorem kontaktuje się kierowca lub osoba zlecająca transport w razie nieprzewidzianych sytuacji. To także po stronie spedytora leży 

Spedytor międzynarodowy zajmuje się organizacją transportu zarówno lądowego, powietrznego, jak i wodnego. Taka osoba musi cechować się opanowaniem, spokojem, logicznym myśleniem, radzeniem sobie w stresowych sytuacjach, a także znajomością co najmniej jednego języka obcego. 

Jak wybrać odpowiedniego spedytora?

Przy wyborze firmy spedycyjnej należy kierować się przede wszystkim tym czy ma być to transport krajowy, czy międzynarodowy. Niektóre firmy spedycyjne specjalizują się w danym rodzaju transportu z punktu A do punktu B i na przykład zapewniają wsparcie tylko przy transporcie drogowym. 

Niektóre towary wymagają drogi powietrznej lub morskiej, a nie każda firma specjalizuje się w takich działaniach. Spedycja powinna także zapewniać ochronę ładunku i być wiarygodna oraz transparentna w swoich działaniach. Najlepiej więc wybierać sprawdzone firmy z polecenia, które cechują się wysokim współczynnikiem transportów dostarczonych we wskazanym w umowie czasie. 

Wybór odpowiedniej firmy spedycyjnej to podstawa, jeśli zależy nam na sprawnym transporcie, doskonałym kontakcie, a także bardzo dobrym radzeniu sobie w sytuacjach niespotykanych. Dobra firma spedycyjna daje gwarancję dostarczenia produktów w całości i bezpiecznie. 

Rodzaje spedycji ze względu na sposób transportu

Spedycja dzieli się na podstawowe rodzaje ze względu na środek transportu i wybór drogi. Zwłaszcza w transporcie międzynarodowym do wyboru jest kilka opcji:

 • Spedycja drogowa – to jeden z najczęściej spotykanych sposobów na transport dóbr na drogach krajowych i międzynarodowych. Należy on jednak do tych najdłuższych i nierzadko obarczonych problemami logistycznymi i niespodziewanymi sytuacjami (wypadki, korki, utrudnienia ruchu, zmiany trasy). Spedycja drogowa to transport samochodami ciężarowymi oraz busami. Kierowcy, którzy pracują dla firm spedycyjnych, nie mogą przekraczać określonych norm czasowych w trakcie przemierzania trasy. 
 • Spedycja lotnicza – transport towarów drogą lotniczą przy użyciu samolotów towarowych. To jeden z szybszych sposobów na przewóz towarów, ale też dość kosztowny. 
 • Spedycja morska – ten rodzaj spedycji odbywa się drogą morską, a więc przy użyciu statków transportowych. Jest to skomplikowany proces, który przebiega na dużych dystansach i przy sporym zatowarowaniu – na przykład w trakcie transportu produktów z Chin. 
 • Spedycja kolejowa – to transport produktów przy pomocy pociągów towarowych.

Podział spedycji na krajową i międzynarodową

Ponadto działania spedycyjne dzielą się na te krajowe i międzynarodowe. Te drugie wymagają zdecydowanie więcej logistyki i poszerzenia dostępnych środków transportowych. To także szersze zaangażowanie ze strony spedytora lub całego zespołu spedycyjnego. 

 • Spedycja międzynarodowa – jest to organizacja transportu na drogach i trasach międzynarodowych przy wykorzystaniu transportu drogowego, lotniczego, morskiego oraz kolejowego. Przy takim transporcie ważna jest znajomość przepisów oraz prawa międzynarodowego założeń związanych z odprawą celną. 
 • Spedycja krajowa to transport towarów na terenie kraju. Tutaj w grę wchodzi transport drogowy oraz kolejowy. Obowiązują tutaj prawa drogowe i spedycyjne, które określone są w Polsce, dlatego dobry spedytor bezwzględnie musi je znać. 

Co to jest spedycja a czym logistyka?

Te dwa pojęcia są często ze sobą mylone, ale nie oznaczają tej samej usługi. Spedycja, jak już było wspomniane, to transport i koordynacja towaru różnymi drogami do wskazanego miejsca docelowego. Logistyka jest natomiast szerszym pojęciem, które skupia w sobie ogólne założenia związane z transportem, ale i organizacją i zarządzaniem całą procedurą przesyłania i dostarczania towarów oraz dóbr. To także planowanie i nadzorowanie, natomiast spedycja to już wprawienie całej tej logistyki w ruch, a konkretnie jednego z jej czynników – czyli transportu.