Obliczanie mocy grzejnika – poradnik doboru kaloryferów

Właściwy dobór grzejników wymaga znajomości i analizy danych dotyczących wielkości, rodzaju oraz warunków panujących w pomieszczeniu. Istotne są również parametry instalacji i samego urządzenia, takie jak na przykład moc cieplna grzejnika. Jak ważne jest obliczanie mocy grzejnika i na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy wyborze kaloryfera?

Moc grzewcza grzejnika

Pierwszym parametrem ważnym przy doborze grzejnika do konkretnego pomieszczenia jest moc cieplna kaloryfera. To wartość, która określa zdolność urządzenia do oddawania ciepła pomieszczeniu. Moc grzewcza grzejnika jest wyrażana w watach [W] i powinna być równa lub wyższa zapotrzebowaniu na ciepło danej przestrzeni.

Warto pamiętać, że przy obliczaniu mocy grzejnika bierze się pod uwagę wielkość, rodzaj i warunki panujące w konkretnym pomieszczeniu, a nie w całym budynku. Inne zapotrzebowanie na ciepło panuje bowiem w łazience, gdzie odnotowuje się najwyższy poziom wilgotności, a inne w kuchni, w której dodatkowym źródłem ciepła jest piekarnik lub płyta grzewcza. Jeszcze inne zapotrzebowanie na ciepło występuje w przedpokoju, sypialni czy salonie (nawet wtedy, gdy pokoje mają podobne wymiary).

Dla przykładu optymalna temperatura powinna wynosić:

 • 22-24°C w łazience,
 • 20-22°C w salonie i jadalni,
 • 18-20°C w kuchni,
 • 16-18°C w sypialni i przedpokoju.

Powyższe zakresy temperatur są określone prawnie. Jednak sama wartość optymalnej temperatury nie zawsze będzie oznaczać, że np. do łazienki należy wybrać grzejnik o najwyższej mocy grzewczej, a do sypialni o najniższej. Warto wziąć pod uwagę dodatkowe warunki, na przykład, czy w łazience znajduje się ogrzewanie podłogowe bądź czy okna w sypialni są szczelne. 

To, jak obliczyć moc grzejnika, zależy również od innych parametrów:

 • panujących warunków zewnętrznych (temperatura i strefa klimatyczna),
 • usytuowania budynku względem stron świata,
 • współczynnika przenikania ciepła ścian, stropu i podłogi,
 • szczelności stolarki okiennej i drzwiowej,
 • rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia.

Moc grzejnika jest zależna od temperatury zasilania, czyli temperatury wody, która przepływa przez urządzenie grzewcze. Im większa moc, tym większa temperatura, którą można osiągnąć w pomieszczeniu. Przykładowe parametry różnych instalacji:

 • Miejska sieć ciepłownicza: 75/65/20°C
 • Kotły na paliwa stałe: 75/65/20°C
 • Gazowe kotły standardowe: 65/55/20°C lub 75/65/20°C
 • Gazowe kotły kondensacyjne: 55/25/20°C

Jak obliczyć moc grzejnika – wzór i kalkulator

Moc grzewczą grzejnika często oblicza się metodą szacunkową. Zazwyczaj to iloczyn powierzchni danego pomieszczenia i średniego zapotrzebowania  na ciepło. Średnio zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu wynosi od 60 do nawet 200 kWh/m2. Im gorsza izolacja budynku, tym współczynnik jest wyższy. W dobrze izolowanych domach straty ciepła są niższe, dlatego do ich ogrzania wystarczy kaloryfer o mniejszej mocy grzewczej. 

Zapotrzebowanie na ciepło budynku szacuje się na wartość:

 • 15 kWh/m(budynek pasywny)
 • 20-60 kWh/m2 (budynek energooszczędny)
 • 70-100 kWh/m2 (nowoczesny budynek)
 • powyżej 120 kWh/m2  (budynek bez izolacji)

Dla przykładu można wstępnie obliczyć moc grzejnika do pomieszczenia o powierzchni 15 m2 w budynku energooszczędnym. W tej sytuacji można skorzystać z kalkulatora mocy grzewczej lub wcześniej przytoczonego szacunkowego wzoru:

 • X [kWh/m2] * Y [m2] = Z [W]
 • X – średnie zapotrzebowanie na m2 
 • Y – powierzchnia pomieszczenia
 • Z – wymagana moc grzewcza grzejnika

40 kWh/m2 x 15 m2 = 600 W

Kalkulator mocy grzejnika na m2 w wielu przypadkach pomaga także w obliczeniach strat ciepła danego pomieszczeniu na podstawie charakterystyki przestrzeni bądź zamontowanego już urządzenia (docelowo do wymiany). 

Dobór grzejników – tabela mocy 

Obliczanie mocy grzejnika na podstawie wzoru lub kalkulatora mocy grzejnika ma alternatywę: jest nią tabela mocy grzejnika od konkretnego producenta. Jeżeli kaloryfer ma być głównym źródłem ciepła w pomieszczeniu, do obliczonej mocy grzejnika warto dodać jeszcze około 10-15% wartości.

W sytuacji, gdy nie ma się pewności co do wyników, zawsze warto zwrócić się o pomoc do fachowca. Projektanci i specjaliści od instalacji centralnego ogrzewania mogą wykonać profesjonalny bilans ciepła.

Podsumowanie: co wziąć pod uwagę przy doborze grzejnika?

Obliczanie mocy grzejnika nie jest jedynym parametrem, który warunkuje wybór kaloryfera. Ważne są również: technologia grzewcza w budynku, oczekiwana temperatura, indywidualne oczekiwania, a nawet kwestie wizualne. W końcu grzejnik pełni nie tylko funkcję praktyczną, ale również estetyczną. 

Kolejnym wskaźnikiem doboru grzejnika jest określenie jego wymiarów. Wysokość najczęściej jest uzależniona od odległości podłogi i parapetu, bo to właśnie w tym miejscu najczęściej montuje się kaloryfery. Należy zachować 10 cm wolnej przestrzeni od podłogi do grzejnika oraz tyle samo od grzejnika do parapetu.  

O tych i innych parametrach oraz wartościach powinni poinformować specjaliści od instalacji grzewczych. Odpowiednio dobrany i zamontowany  grzejnik zagwarantuje optymalną pracę oraz ogrzanie pomieszczenia. Warto w tej kwestii zgłosić do fachowców, którzy pomogą w wyborze najlepszych grzejników.