termomodernizacja budynku

Termomodernizacja budynku – wszystko, co warto o tym wiedzieć

Nieocieplone lub nieszczelne budynki mają większe zapotrzebowanie na energię cieplną. Chcąc ogrzać taki budynek, niestety emituje się więcej zanieczyszczeń do powietrza. Te z kolei, pośrednio lub bezpośrednio, wpływają na nasze zdrowie i życie. To błędne koło może powstrzymać między innymi termomodernizacja budynku. Co to jest, jak ją przeprowadzić oraz czy istnieje szansa na dofinansowanie takiego przedsięwzięcia?

Co to jest termomodernizacja budynku?

Termomodernizacja budynku to proces zmniejszania zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej obiektu. Nadmierne straty ciepła nie tylko generują duże koszty dodatkowego ogrzewania budynku, ale też zanieczyszczają nasze środowisko. Modernizacja cieplna domu, starego budynku, obiektu publicznego czy nawet nieruchomości komercyjnej może pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Według  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459) do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się ulepszenia budynków, dzięki którym między innymi:

 • zmniejsza się zapotrzebowanie na energię potrzebną na ogrzewanie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej,
 • zmniejsza się zużycie i straty energii cieplnej (co wiąże się również z oszczędnością energii i pieniędzy),
 • wykonuje się techniczne przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła,
 • całkowicie wymienia się źródło energii cieplnej na źródła energii odnawialnej.

W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli chcemy ocieplić dom jednorodzinny, w którym mieszkamy, szykujemy się na wymianę okien na bardziej szczelne lub chcemy po prostu zrezygnować ze starego pieca i zainwestować w nowe oraz ekologiczne źródło ogrzewania, wtedy właśnie planujemy termomodernizację budynku.

termomodernizacja domu jednorodzinnego

Termomodernizacja budynku w praktyce

Lista działań, które wliczają się do termomodernizacji domu jednorodzinnego, budynku firmowego lub obiektu publicznego (według Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dz.U. 2018 poz. 2489):

 • ocieplamy ściany zewnętrzne,
 • uszczelniamy i ocieplamy dach bądź stropodach,
 • wymieniamy stolarkę okienną i drzwiową (w tym również drzwi garażowe, okna połaciowe czy balkonowe),
 • zmieniamy paliwo opałowe (na przykład rezygnujemy z palenia węglem na rzecz podłączenia się do sieci gazowej),
 • wymieniamy kaloryfery we wszystkich pomieszczeniach,
 • inwestujemy w odnawialne źródła energii, takie jak kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne,
 • decydujemy się na montaż i korzystanie z pompy ciepła,
 • inwestujemy w systemy instalacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

W ramach termomodernizacji nie tylko wykonuje się powyższe działania, ale również dodatkowe przedsięwzięcia, takie jak np. audyt energetyczny budynku. Gdy inwestor chce uzyskać dofinansowanie termomodernizacji, taki audyt może okazać się główną przesłanką do przeprowadzenia modernizacji cieplnej obiektu budowlanego.

Oprócz tego, audyt energetyczny przed termomodernizacją pomaga w określeniu oraz ewentualnym zaplanowaniu:

 • rodzaju i sposobów wykorzystania źródeł energii,
 • stanu aktualnych urządzeń oraz instalacji grzewczej,
 • współczynnika U izolacyjności cieplnej,
 • stanu technicznego całego budynku pod względem zużycia energii cieplnej.

Zalety modernizacji cieplnej budynku

Wymiana lub ulepszenie systemu ogrzewania budynku to nie tylko hasła wygłaszane w trosce o środowisko. Termomodernizacja przynosi korzyści, które mają pokrycie również w codziennym życiu – zarówno dla dobra jednostki, jak i ogółu.

Poniżej 5 głównych zalet płynących z termomodernizacji domu lub innego budynku:

 1. Oszczędność energii = oszczędność pieniędzy.
 2. Dbałość o ekologię.
 3. Wzmocnienie obiektu budowlanego.
 4. Zwiększenie wartości nieruchomości.
 5. Dofinansowanie.

Czy termomodernizacja starego domu jest możliwa?

Tak! Tym bardziej w starszych budynkach jest ona jak najbardziej wskazana. Inwestycja w modernizację cieplną budynku nie tylko podniesie komfort korzystania z domu, ale również zwiększy jego wartość. Termomodernizacja starego domu jest wykonywana przy okazji wielu innych usług remontowych, co pomaga w całkowitej renowacji budynku.

Termomodernizacja krok po kroku

Kolejność przeprowadzanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych ma znaczenie:

 1. Ocieplenie zewnętrznych ścian.
 2. Ocieplenie dachu, stropów, podłogi.
 3. Uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej.
 4. Modernizacja bądź wymiana urządzenia grzewczego na nowe. 
 5. Wymiana grzejników.

Termomodernizacja domu/budynku – dofinansowanie

Rządowy Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacji cieplnej domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych oraz innych nieruchomości. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na różne przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, tj.:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła, zakup i montaż nowego urządzenia lub instalacji, 
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • kupno oraz zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,

i wiele więcej. 

Do tych przedsięwzięć można zaliczyć również dokumentację związaną z całym procesem modernizacji cieplnej budynku: wcześniej wspomniany audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy. W zależności od warunków i opcji dofinansowania można uzyskać nawet do 10 000 zł, 25 000 zł czy nawet 30 000 zł.

dofinansowanie termomodernizacji budynku i domu

Ponadto dofinansowanie można łączyć również z ulgą termomodernizacyjną. Informacje dotyczące składania wniosków, warunków uzyskania dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz innych szczegółów, można znaleźć na oficjalnych rządowych stronach i witrynie dotyczącej Programu Czyste Powietrze.

Termomodernizacja na poziomie

Chcąc przeprowadzić termomodernizację domu, budynku firmowego lub obiektu publicznego, należy wybrać sprawdzonych fachowców. W tej kwestii warto skorzystać z naszej wyszukiwarki usług, które świadczą wyłącznie polecani wykonawcy. Nie czekaj, tylko rozpocznij plany i prace nad ociepleniem swojego domu już dziś!