Skontaktuj się z Antoni Jaworowski, AJdesign:

O mnie

Przez projektowanie architektury wnętrz rozumie nie tylko wyjątkowy proces twórczego myślenia ale bardzo złożony sposób działania angażujący współczesnego projektanta w wiele ról w tym moim zdaniem podstawowe - analityka, projektanta i artysty.

Projektant analityk zbiera i przetwarza informacje. Określa cel i gromadzi podstawową wiedzę na zadany temat, aktualną liczbę domowników, codzienny tryb ich życia i związane z nim potrzeby. Staje się jakby księgowym w tych trudnych czasach, nie trwoni powierzchni ani materiału, kalkulując najlepsze wykorzystanie przestrzeni i środków. Choć to zadanie wydaje się proste to na tym etapie ów "badacz" musi wczuć się w mniej przyziemne potrzeby swojego klienta i zagłębić się w warstwę jego potrzeb osobistych, wykazując się przenikliwością i uwagą.
Takie przygotowanie do pracy daje mu najlepsze podstawy w kolejnej roli projektanta gdy rozpoczyna proces twórczy. Ułatwaia jego zadanie, przyspiesza i pomaga w podejmowaniu najlepszych decyzji sprawiając, że efekt jego pracy jest ergonomiczny, funkcjonalny, a przede wszystkim zgodny z oczekiwaniami klienta.

W końcowym etapie teraz już artysty, analityk i projektant dodaje od siebie pierwiastek niepowtarzalności, świeżości, innowacyjności. Łączy w jedno całą wiedzę o przedmiocie znajdując najlepszy kompromis między normą, ergonomią, oczekiwaniami i sztuką.

Antoni Jaworowski, AJdesignWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług