Skontaktuj się z Paweł Małecki:

O mnie

www.bhp-uslugi.eu

OFERUJĘ:

- prowadzenie intruktażu ogólnego,
- pomoc w organizacji szkoleń okresowych i uczestnictwo
w szkoleniach dla kadry robotniczej oraz pracowników administracyjno - biurowych,
- kontrola nad terminami badań lekarskich i szkoleń okresowych,
- opracowywanie instrukcji bhp dla stanowisk pracy,
- uczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
- doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz prawa pracy,
- pomoc w organizacji pomiarów czynników szkodliwych,
- reprezentowanie firmy przed państwowymi organami
nadzoru (PIP,PIS,UDT),
- okresowa ocena stanu bhp

Paweł MałeckiWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług