Skontaktuj się z Jarosław Wiśniewski, Biuro Rachunkowe Buchalter:

O mnie

1.Kadry i Płace (Od 15 zł za osobę) :
-Deklaracje zus
-Prowadzenie akt osobowych
-Wystawianie świadectw pracy
2. Książka Przychodów i Rozchodów ( Od 100,00 zł ) :
-Do 40 zapisów - 100,00 netto
-do 70 zapisów - 140,00 netto
-do 110 zapisów - 200,00 netto
3. Pełna Księgowość ( Od 400,00 zł) :
-Do 40 zapisów - 400,00 netto
-do 70 zapisów - 800,00 netto
-do 110 zapisów - 1000,00 netto
4. Ryczałt ( Od 100,00 zł) :
-Do 40 zapisów - 100,00 netto
-do 70 zapisów - 170,00 netto
-do 110 zapisów - 200,00 netto

Jarosław Wiśniewski, Biuro Rachunkowe BuchalterWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług