Oceń wykonawcę

O mnie

Układanie przewodów, wywiazywanie rozdzielni elektrycznych, złącz kablowych, instalacja odgromowa i teletechniczne, pomiary elektryczne

Wykonywane usługi

Obszar wykonywania usług