Skontaktuj się z Elektryk Usługi:

O mnie

Oferuję:
- odbiory instalacji elektrycznych i sporządzenie oświadczenia niezbędnego do PGE,
- wpisy do dziennika budowy,
- pomiary instalacji elektrycznych,
- montaż instalacji elektrycznych,
- ekspertyzy techniczne, nadzory inwestorskie i projekty tech. w branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Posiadam odpowiednie uprawnienia budowlane, SEP i inne niezbędne do wykonywania w/w prac.

Elektryk UsługiWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług