Skontaktuj się z EMAR Anna Raszewska:

O mnie

Szkolenia BHP i PPOŻ - Ocena ryzyka zawodowego - Instrukcje BHP

Firma EMAR Anna Raszewska oferuje usługi BHP i PPOŻ.

Zakres usług BHP:
- Szkolenia wstępne;
- Szkolenia okresowe;
- Opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń;
- Opracowanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa;
- Ocena ryzyka zawodowego stanowiska pracy;
- Kontrola stanu bezpieczeństwa;
- Opracowanie dokumentacji powypadkowej;
- Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ;
- Przygotowanie i reprezentację Klientów przed organami kontroli PIP;

EMAR Anna RaszewskaWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług