Skontaktuj się z Damian Bartkiewicz, GEOBART:

O mnie

Oferujemy usługi geodezyjne:
- podziały nieruchomości
- ustalanie granic działek, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych
- wytyczanie obiektów budowlanych
- mapy do celów projektowych
- inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy
- mapy i dokumentacja do celów prawnych i sądowych
- inne prace gdzie wymagana jest precyzja pomiaru.

Damian Bartkiewicz, GEOBARTWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług