Skontaktuj się z Paweł Zakrzewski:

O mnie

Kompleksowe wykonywanie projektów budowlanych (łącznie z branżowymi),
Inwentaryzacje architektoniczne budynków oraz pomieszczeń budynków,
Kompleksowa obsługa geodezyjna (mapy do celów projektowych, tyczenia budynków, podziały nieruchomości),
Projekty przyłączy wod.-kan., kanalizacji deszczowej, gazowych,
Projekty termomodernizacji budynków,
Pośrednictwo w kupnie-sprzedaży nieruchomości,
Dokumentacje do wyodrębnienia samodzielności lokali,
Przygotowanie dokumentów do wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Więcej informacji na www.geomet.olsztyn.pl

Paweł ZakrzewskiWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług