Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Oceń wykonawcę

O mnie

Oferujemy wykonanie badań georadarowych w celu:
• lokalizacji infrastruktury podziemnej
(np. rury, kable, studnie, dreny etc.)
• lokalizacji elementów budowlanych
(np. stare fundamenty, piwnice, podziemne zbiorniki etc.)
• lokalizacji pustek naturalnych i sztucznych
(tuneli, wykopów, chodników kopalnianych)
• badania z zakresu geologii inżynierskiej
• bezinwazyjne badania archeologiczne
• badania dróg, lotnisk, nasypów kolejowych
• monitoring środowiska w rejonie składowisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków
Dysponujemy najlepszym na rynku georadarem szwedzkiej firmy MALA: ProEx, wraz z antenami 250 MHz, 500MHz oraz 800MHz.

Ponadto oferujemy wykonanie badań metodą elektrooporową w celu:
• rozpoznanie warunków występowania i głębokości zalegania warstw wodonośnych
• określenie stref nawodnionych
• monitoring wód gruntowych – Poszukiwanie zanieczyszczeń
• poszukiwanie wód w strefach „bezwodnych”

Badania wykonujemy na terenie całej Polski w konkurencyjnych cenach, szybko i rzetelnie.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel.574-496-072
e-mail: biuro@gpradar.pl
www.gpradar.pl

Wykonywane usługi

Budowa domu

Obszar wykonywania usług