Skontaktuj się z Artur Gajdziński, Inżynieria Budownictwa - FORUM:

O mnie

Kompleksowa obsługa geologiczna i geotechniczna.
Wykonujemy odwierty geologiczne (badania gruntu) pod obiekty kubaturowe ze szczególnym uwzględnieniem domków jednorodzinnych.

Wykonujemy szczegółowe opinie geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie ze szczegółowymi badaniami podłoża gruntowego.

Posiadamy własne, niezależne laboratorium badawcze.

Przeprowadzamy kontrolne badania zagęszczenia zasypek fundamentów pod posadzki.

Artur Gajdziński, Inżynieria Budownictwa - FORUMWykonywane usługi

Obszar wykonywania usług