Korzystając z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości, że używamy plików cookie i podobnych technologii do ulepszania i dostosowania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Dowiedz się więcej.
Skontaktuj się z Robert Ostrowski:

O mnie

Udzielam pomocy prawnej we wszelkich sprawach, przede wszystkim o charakterze cywilnym lub administracyjnym, a w szczególności dotyczących następujących obszarów:
– nieruchomości, mieszkania i inne lokale, hipoteki,
– spadki,
– podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
– spółki cywilne, spółki handlowe,
– zabezpieczanie oraz dochodzenie roszczeń, wierzytelności,
– prawa konsumentów, gwarancja, reklamacje,
– handel elektroniczny, sklepy internetowe,
– małżeństwo, majątek w małżeństwie, rodzina, opieka, kuratela,
– inwestycje budowlane,
– dane komputerowe, Internet, nowoczesne technologie,
– dane osobowe,
– podatki.

Pomoc prawna jest świadczona poprzez udzielanie porad, reprezentowanie przed sądami i innymi organami władzy publicznej, przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism związanych z postępowaniami sądowymi i innymi, a także umów, ugód, oświadczeń oraz opinii prawnych. Wszystkie sprawy są rzetelnie analizowane pod kątem najlepszego dla Państwa wykorzystania przepisów prawnych i traktowane są z odpowiednią starannością.

Obszar wykonywania usług